Wittingmetoden är mer än en läs- och skrivinlärningsmetod – dess förhållningssätt ger eleven makt och ansvar över det egna lärandet. Arbetet kopplas direkt till elevens egna erfarenheter vilket gör eleven till en aktiv deltagare.

Utbildningar i Wittingmetoden – se fliken Fortbildning.
Fil.dr Anita Hjälme berättar om sitt möte med Wittingmetoden

Har du läst Vetenskapsrådets stora kunskapsöversikt om vad som fungerar bäst för läs- och skrivundervisning i lägre åldrar? Tycker du att råden fått genomslag i läs- och skrivundervisningen på skolorna? Om du har åsikter kan du gärna dela med dig av dem på vår Facebooksida Wittingläraren.
Under fliken Forskning kan du läsa Sammanfattningen av rapporten. 

Fil. dr. Anita Hjälme har jämfört Wittingmetoden i ljuset av Kunskapsöversikten. Klicka och läs! Wittingmetoden-i-ljuset-av-SBU-rapport


Bläddra i broschyren nedan. Klicka på bilden. 

Man kan beställa broschyrer från kontakt@wittingforeningen.se.

Ladda ner för utskrift. Insida. Utsida.


Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter går att förebygga och avhjälpa med Wittingmetoden

Wittingmetoden är förbluffande effektiv och rolig.  De som kallar den tråkig har troligen bara tittat i nån bok och avskräckts av den lite torra ytan, men inte prövat dess mångsidighet och djup. Att den ger precisa redskap som går att anpassa till alla sorts elever, både barn och vuxna, vittnar alla om, som brytt sig om att lära sig metoden. Man lyckas ju med elever som man inte klarade förut!

Wittingmetoden ger inget kvickfix utan arbetet är långsiktigt och metodiskt  utifrån en teoretisk grund, men är förvånansvärt resurseffektiv.

Wittingmetodens förhållningssätt ger eleven makt och ansvar över det egna lärandet. Arbetet kopplas direkt till elevens egna erfarenheter vilket gör eleven till en aktiv deltagare.

Fler och fler elever lämnar skolsystemet med läs- och skrivsvårigheter. Läsförmågan och läsförståelsen i landet sjunker stadigt. Det är en skriande brist på lärare som är skickliga i läs- och skrivundervisning.  Otaliga lärare gör egna hopkok och prövar sig fram och blandar olika nya och gamla material utan att egentligen veta vad som hjälper.

Fastän forskare efter forskare konstaterar att kunniga lärare är den helt avgörande faktorn, stryps tillgången till fortbildningspengar nästan överallt. I stället tyngs lärarna av krav på tester, hjälpmedel, planer, statistik och legitimering. Kunskap är vägen!

Fil.dr Ann-Katrin Swärd följde under flera år ett antal lärare som arbetade med Wittingmetoden och redogör för det i sin doktorsavhandling.

Länk  http://www.avhandlingar.se/om/Ann-Katrin+Sw%C3%A4rd/