Wittingmetoden – ett kraftfullt verktyg i utveckling av språk-, läs- och skrivförmåga

 20150806_095321 (2)Fil. dr. och lektor emerita i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik Anita Hjälme föreläser 7 oktober på Stockholms stadsbibliotek, (korsningen Sveavägen/Odengatan)

Lokal: Föreläsningshörnan. Tid: 18-19. Fritt inträde
Arrangeras av Sv. Dyslexiföreningen i samarbete med Stockholms stadsbibliotek

 

Du gillar kanske också...