Att få läsa och skriva med glädje

Inbjudan till en heldag om läs- och skrivinlärning, läs- och skrivsvårigheter och läsförståelse arrangerad av Wittingföreningen i samarbete med Hudiksvalls kommun

Den 28 oktober 8.30–16.30, Höglidenkyrkan, Högliden 5, Hudiksvall

Vägar till texten, Monica Reichenberg, professor i allmän didaktik vid Göteborgs universitet
Vi läser med hjärnan, Lars Melin, docent i svenska vid Stockholms universitet
Lärares förhållningssätt och kompetens, Ann-Katrin Swärd, lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet
Presentation av Wittingmetoden, Kerstin Hyrefelt, special- och dyslexipedagog
Wittingmetodens arbete med läsförståelsen, Ann-Katrin Åkerman (Wittingföreningen)
Läsrörelsen,
Elisabeth Reslegård, ordförande i Läsrörelsen

Moderator: Daniel Pettersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Gävle

Under dagen ges också möjlighet att ta del av praktiska demonstrationer av Wittingmetodens arbete samt att samtala med Wittingelever och Wittinglärare.
I Wittingmetoden arbetar eleven fritt och kreativt med förståelsen och strukturerat med kopplingen mellan fonem (ljud) och grafem (bokstav).

Lunch och kaffe ingår och serveras på plats.

Anmälan via anmälningsformuläret nedan senast den 10/10.
Dagen är subventionerad. Avgiften endast 250 kr.
Bekräftelse på anmälan och program för dagen skickas till deltagare per mejl.

För ytterligare information och frågor:
kontakt@wittingforeningen.se
0760-900 222 Ann-Katrin Åkerman, Wittingföreningen
0703-12 08 31 Britta Blank, Wittingföreningen
072-242 32 00 Karolin Rundgren, läs- och skrivutvecklare vid Hudiksvalls kommun

För utskrift Inbjudan Att få läsa och skriva med glädje

 

Anmälningsformulär

  Skolans namn

  Kommun

  Deltagarens namn

  Mejladress

  Ev särkost

  Kryssa i "Ja" om du betalar själv, annars "Nej"

  JaNej

  Deltagare som betalar själv, sätter in 250 kr på Wittingföreningens plusgirokonto 402236-4.
  OBS ange avsändare!

  Om skola eller företag ska faktureras ifylls nedanstående rutor.

  Företag

  Organisationsnummer

  Kontaktperson

  Mejladress