Bli medlem i Wittingföreningen

Som medlem i Wittingföreningen är du med i ett viktigt arbete

Med din medlemsavgift på 200 kr möjliggör du att Wittingmetoden genom Wittingföreningens ideella arbete kan spridas på olika sätt:

  • genom deltagande/medverkande i mässor och konferenser
  • på Wittingföreningens hemsida
  • i annonser och broschyrer
  • genom kurser för intresserade lärare

Du bidrar till att fler elever i Sveriges skolor i nybörjarklass,  i specialundervisning på alla stadier, i särskolor, inom vuxenutbildning, inom Svenska för invandrare och i Svenska som andraspråk, kan få en trygg och spännande väg in i det svenska språket i skrift och i tal.

Din medlemsavgift, tillsammans med föreningens ideella arbete, är avgörande för om elever kan få tillgång till Wittingmetodens unika möjligheter till språklig utveckling.

Som medlem i Wittingföreningen får du också

  • rabatt på Wittinglitteraturen hos Verti AB
  • mailutskick med nyheter om Wittingföreningens arbete
  • ta del av nyheter och forskning som har relevans för Wittingmetoden
  • värdefulla kontakter till andra med erfarenhet av Wittingmetoden

Om du vill tala med någon angående medlemsskap i Wittingföreningen kan du ringa
ordförande Ann-Katrin Åkerman 0760-900222.

Vill du bli medlem i Wittingföreningen?

Anmäl dig direkt via vårt anmälningsformulär.

Vill du ge en gåva eller donation till Wittingföreningens verksamhet? Eller har du bara glömt att betala din medlemsavgift?

Wittingföreningens plusgironummer är 40 22 36 -4. Fyll alltid i avsändare i meddelanderutan.