Kategori: Okategoriserade

Wittingmetoden är mycket resurseffektiv.

Wittingmetoden är mycket resurseffektiv.

Wittingmetoden kräver inte stora resurser. Ominlärningslektioner till exempel – är bara 20 minuter långa, just för att det krävs så stor koncentration av eleven. Ca hälften av varje lektion tränar man ljud-tecken-sambandet. Andra hälften skapar...