Fortbildning

Går du en Wittingutbildning får du både nödvändiga kunskaper om läs- och skrivinlärning/läs- och skrivsvårigheter och en metod att använda direkt i undervisningen

Wittingföreningen startar en ny digital Wittingkurs den 7 september

Kursinbjudan ht – 24

Wittingföreningen har haft utbildningar i egen regi sedan 2005


Tredagars kurs i Ominlärning startar i Stockholm 18 oktober 2024

Kursdagarna är 18/10, 25/10,4/11. Mer information finns på www.wittingbok.se.