Lyckade dagar på Dysleximässan i Göteborg

IMG_13271049

Vi hade knappast en sekunds paus i vår utställningsmonter. Besökarna var många under både fredag

och lördag. På fredagen dominerade lärare, specialpedagoger och logopeder. På lördagen talade vi

med många dyslektiker i olika åldrar och med föräldrar till elever med dyslexi. Föreläsningen på

fredag vid lunchtid samlade, trots konkurrens från mer välkända storfräsare i angränsande salar, en

ganska stor åhörarskara.

Vår nya utställning fungerade väl som dragplåster och gjorde det lätt att förklara metoden – både

dess teori och det konkreta arbetet. Bordet framför skärmarna var dukat för en ominlärningslektion

och det ledde till några roliga ”pröva på”-pass. På bordet skyltade vi även med en artikel i

mässnumret av ”Läs och skriv” (Dyslexiförbundets egen tidning) där Eva Collini och hennes 2:a

jobbade med nyinlärning enligt Wittingmetoden. Som helhet utgjorde vår utställning en väl synlig

kontrast till det omgivande teknikutbud.

Våra broschyrer tog slut (!) och vi har nu bara ett exemplar kvar av ominlärningsboken – några såldes

medan andra fick fötter och hamnade i besökares buntar med utställningsmaterial.

Det var inte bara vi som pratade om Wittingmetoden! Pelle Lindblå (som hade monter bredvid oss)

lyfte i sin föreläsning tydligt fram Wittingmetoden som grunden till hans tankar och material. Duon

”Dysse” berättade på sin välbesökta och underhållande föreläsning att Wittingmetoden gett dem

båda läs- och skrivförmåga även om andra delar av deras ”dysseperson” fortfarande kunde ställa till

det i tillvaron. Vi hade ett antal samtal med FMLS-representanter från olika delar av landet som

antingen ville berätta att de lärt om med Witting eller ville höra mer om vad det där med ominlärning

skulle kunna innebära. Det är ingen tvekan om att många inom FMLS har förstått vad

Wittingmetoden kan ge.

Vi passade naturligtvis på att göra reklam både för Susanne af Sandebergs Wittingkurs i Stockholm nu

i november och för 2016 års utbildning i Forsa.

Sammanfattningsvis tror vi att den ganska stora summa pengar föreningen satsade på deltagandet i

mässan var en god investering. Vi reste hem med känslan av att Wittingmetoden har vind i seglen

och att vår medverkan var god reklam för det metoden står för.

Sorgligt var det dock att möta så många tappert, men tröstlöst, kämpande föräldrar ochderas barn.

Det kändes grymt att tala sig varm för Wittingmetoden och sedan bara kunna erbjuda utbildning för

lärare. Eleven satt ju där och behövde hjälp – här och nu!

Här en länk till den ppt-presentation som visades. Wittingmetoden i Göteborg dysleximässan 2015 –

Ann-Katrin Åkerman

Eva Högberg Görsson

Du gillar kanske också...