Wittingmetoden – en livskraftig veteran på läs- och skrivområdet

Läs Anita Hjälmes utmärkta artikel i tidskriften DYSLEXI – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 4 2015. Förträfflig att ha som stöd om du behöver argumentera för Wittingmetoden med kolleger och skolledare. Men kan köpa tidskriften från kansliet@dyslexiforeningen.se.

Du gillar kanske också...