Wittingmetoden får stöd av forskning i tidskriften ”Dyslexi”.

Läs fil mag Inger Fridolfssons artikel ”Vilka läsinlärningsmetoder fungerar och hur vet vi det?”. 
Där beskriver hon hur man kan avgöra om en metod har tillräckligt stöd i forskning. 
Wittingföreningens 3-dagarsutbildning i Kalmar 5-7/8 är en möjlighet för dig som lärare att få en metod som innehåller ett läs- och skrivinlärningsarbete forskningen menar fungerar.

PS Dyslexiföreningens tidskrift ”Dyslexi” är en utmärkt skrift vars artiklar ofta handlar om hur man förhindrar läs- och skrivsvårigheter. Man vill naturligtvis inte vänta tills problemen har uppstått. Prenumeration på ”Dyslexi” ingår i Dyslexiföreningens medlemsavgift.

Du gillar kanske också...