Wittingmetoden på Dysleximässan 2017

Janne Sundqvist och Anita Hjälme

Anita Hjälme

Carina Wennberg, Anita Hjälme och Lena Larsson i workshopen

Anita Hjälme, Britta Blank och Lena Larsson i utställningen

Dysleximässan i Gävle 2017. Anita Hjälme var först ut med sin föreläsning Vetenskap relaterad till beprövad erfarenhet, där hon berättade om sin långa erfarenhet av Wittingmetoden och hur den står sig i relation till aktuella vetenskapliga rön. Anita presenterades av en gammal elev, Janne Sundqvist, som fick Ominlärning vid Dyslexilinjen på Komvux i Gävle och berättade hur den kom att påverka hans liv. Dyslexilinjen startades egentligen som en följd av Jannes krav på att få lära sig läsa och skriva, kombinerade med Jannes och Anitas goda kontakter bland lärare och skolledare i Gävle.
Wittingföreningen medverkade med både workshop och utställning.

Foto: Carl Johan Hjälme

Du gillar kanske också...