Wittingmetoden

Dyslexi/Läs-och skrivsvårigheter går att förebygga och åtgärda med Wittingmetoden

Wittingeleven utvecklar hela sin språkvärld under arbetet med att lära sig läsa och skriva.

Metoden utgår från elevens talspråk och teorin att läsprocessen består av två väsensskilda delar: en teknisk del och en förståelsedel. De två delarna övas var för sig men alltid parallellt.  Arbetsmaterialet är i båda delarna innehållsneutrala språkstrukturer (ex. la, ra,  ip, uk, slå, pri ).

Teknik innebär att förknippa en bokstav med ett visst ljud och att läsa från vänster till höger med kontinuitet. Denna del ska och kan automatiseras.

Förståelse är en kreativ och dynamisk process som fortgår hela livet. Den kan inte automatiseras.

I Wittingmetoden skriver sig eleven in i läsandet utifrån teorin att läsa och skriva är två sidor av samma slags process.

Metoden bygger på att läraren har förtroende för att eleven successivt kan träna upp sin förmåga att bedöma vad den kan och inte kan, liksom förmågan att kommunicera detta till läraren.

Lyssna här till Maja Wittings beskrivning av hur Wittingmetoden kom till.

Titta korta videor om Wittingmetodens grundelement:

Wittingmetoden – grundelementen, innehållsneutrala språkstrukturer och elevansvaret 1 (youtube.com)

Wittingmetoden – avlyssningsskrivning och fri associering 1 (youtube.com)

Wittingmetoden avlyssningsskrivning och fri associering 2 (youtube.com)

Läs här Ann-Katrin Åkermans beskrivning av Wittingmetoden och dess grundelement

Wittingmetodens olika tillämpningsområden:

Nyinlärning

Ominlärning

Vidareutveckling

Svenska som nytt språk