Den första läs- och skrivinlärningen – Nyinlärning

Nyinlärning används när eleven skall lära sig läsa och skriva. Undervisningen arrangeras och grundläggs noggrant genom språkligt förberedelsearbete och övningar i självständighetsarbete. Metoden ger läraren verktyg att hålla sig ajour med varje elevs utvecklingsnivå. Inlärningsprocessen får ta den tid varje elev behöver. Eleven utsätts inte för risken att misslyckas.

Bildspel_Wittingmetoden