Svenska som nytt språk
– att lära sig läsa och skriva

Detta tillämpningsområde innehåller den speciella variant av Wittingmetoden som är tillämplig, när elever med ett annat förstaspråk skall lära sig läsa och skriva svenska.

Undervisningen arrangeras med start i det talade språket. Detta för att ge eleven förutsättning att utan krav på skriftlig bearbetning förvärva språklig medvetenhet. Metoden ger eleven möjlighet att dels med särskild noggrannhet arbeta med de unika svenska språkljuden och dess motsvarighet i bokstäverna, och dels att utveckla den kreativa sidan av språket.

Tillämpningsområdet ägnar sig mycket väl till både SVA- och SFI-grupper.

Läs även Maja Wittings bok Svenska som nytt språk att lära sig läsa och skriva. Kan köpas på Verti AB.