Inom undervisning i svenska
– Vidareutveckling

Vidareutveckling är det fortsatta arbetet med att utveckla hela svenskämnet, på alla nivåer inom skolan, när den grundläggande läs-och skrivutvecklingen är klar.

Vidareutveckling förutsätter att eleverna genom arbetet med avlyssningsskrivning och fritt associerande är vana vid att ta sitt elevansvar och att undersöka ord, böjningar, släktskap, meningsbyggnad, styckeindelning, interpunktion, stor bokstav m.m.